I m a bitch and you know I wouldn t want it any other way
sobota, 24 grudnia 2016

chciałabym Wam wszystkim złożyć życzenia świąteczne: w cokolwiek wierzycie, jakiegokolwiek jesteście koloru, jakiejkolwiek orientacji, jakiegokolwiek stanu cywilnego i w jakimkolwiek wieku - wszystkim, i Wam, i sobie, życzę na te święta (i po nich zresztą też) spokoju, nadziei, pogody zewnętrznej (takiej, jaką tam lubicie) i tej ważniejszej, wewnętrznej. odpoczynku w gronie bliskich albo w izolacji - jak kto lubi. żebyśmy wszyscy spędzili nadchodzący łikęd (i poniedziałek po nim) jak najradośniej oraz w zgodzie ze sobą i otoczeniem. przynajmniej tym najbliższym.

a jeżeli - jak ja - musicie jeszcze iść na zakupy, to życzę Wam (i sobie) dokonania tych zakupów bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym.

szczęśliwego Strzeżenia Wiedźm!


10:08, nimfabo
Link Dodaj komentarz »